Farsund Undervannsklubb
Medlemskapspriser

Medlemskapspriser

Parent Category: ROOT Published: Wednesday, 27 November 2013

Dette koster medlemskapet

A-medlemskap, kr. 1000.-
- gratis luftfylling
- kr. 50,- pr. Frøyatur (hvis ikke sesongkort)
- alle infoskriv

B-medlemskap, kr. 600,-
- kr. 25,- pr. luftfylling
- kr. 50,- pr. Frøyatur (hvis ikke sesongkort)
- alle infoskriv

Juniormedlemskap, kr. 600,-
- førsterett til bruk av klubbens treningstider
i basseng på tirsdager
- alle infoskriv

Husstandsmedlem, kr. 350,-
- må tilhøre samme husstand som hovedmedlem
- samme rettigheter som hovedmedlem
- ingen infoskriv
Nb ! Vi gjør oppmerksom på at juniormedlemmer ikke kan registreres som hustandsmedlem. Dette pga kostnaden knyttet til driften av juniorgruppen.

Diverse priser:
* Luftfylling, ikke-medlemmer, kr. 50,-
* Frøyatur, medlemmer, kr. 100,-
* Frøyatur, ikke-medlemmer, kr. 100,-
* Sesongkort Frøya, kr 800 per kalenderår#
* Adgangskort til klubblokale, Backes Bu, kr. 250,-
* Nøkkelkort til Backes Bu/Skarvøy, kr. 150,-

# Andel Frøya gjelder ikke lenger. I stedet er det mulig å kjøpe sesongkort for kr 800,-. Perioden det dekker er fra årsmøte til årmøte, altså februar til februar. 

Vår konto er: 28011095765
Vennligst merk hva innbetalingen gjelder!

Hits: 3825