Farsund Undervannsklubb
Backes Bu

Backes Bu

Published: Wednesday, 27 November 2013

"Farsunds eneste gjenlevende Pakkhus ved sjøsiden huser mange sosiale begivenheter gjennom hele året. Backes er kjent for sin særegne atmosfære og passer for de fleste arrangementer. Backes Bu har en fantastisk lun og intim atmosfære og er et fantastisk lokale å leie til alle typer arrangment.

Utleieinfo:

Bua gjennomgikk en større oppussing i 2009 og 2010 og har i dag de fleste fasiliteter på kjøkkenet, tilgang til WIFI, prosjektor og enkelt lydanlegg for musikk.

Pris for utleie er kr 3000,- for helgen (fredag til søndag) og kr 1300 for enkle dagsarrangement.

Du disponerer da baren oppe, hovedsalen, kjøkken og adkomst nede.
Vi har skinne til rullestole og handicap WC.

Hvis du er interessert i å leie BB, kontakt Roger på 95 94 34 96.

 

Backes Bu ligger sentralt plassert ved brygga og er omtrent det første huset du ser når du kjører over den lille brua. Foto: Roy Quale"


Salen ned er mye større enn bilder gir inntrykket av. Det kan dekkes på til opptil 60 personer. Foto: Roy Quale


Baren oppe er en fin møteplass før og etter maten. Foto: Roy Quale


BUAS HISTORIE
Brogaten 4 - før 1910 Lille Strandstrede nr. 25. Grunnboka viser til bygseddel 7. Januar 1836 fra Sunde gårds eiere til kjøpmann Christian Larsen: "På den grund ved stranden der fordum har tilhørt kjøpmann Kjørald Olsen med Til-liggende brygge i lige linje med huset til sjøen...". Tomtas størrelse: 38,5 fot gange 35,5 fot. Konsul og kjøpmann Christian Larsen kommer i 1816 med Dansk juridisk eksamen til Farsund for å arbeide på tollkassererkontoret. Snart går han over i Forretningsstanden, først som fullmektig hos Fried. Otto & sønn og senere, i 1836 som selvstendig kjøpmann. Konsul Larsen blir ansett som en meget dyktig mann som har en egen evne til å omgås alle de fremmede skipskapteiner som han får forbindelse med gjennom havariforretningen. Han var Dansk visekonsul, og i 1840 årene byens ordfører.

Av senere eiere kan nevnes Theodor Overwien. Han er født i Farsund i 1837 og fra 1860 driver han forretning under eget firmanavn. Den vokser snart opp til å bli Farsunds største manufaktur-kolonial-og isenkram-forretning. I tillegg har han egen brygge og sjøbu. I denne har han lager av steinkull, grovere jernvarer, kakkelovner etc. Overwien kjøper også eikebark som han lar utskipe til Kristiania. Han forsøker seg også som iseksportør og er ellers sterkt interessert i at Farsund bygger kystbåten "Lyngdal" i Trondheim i 1874. Han flyter fra byen våren 1882 og bua og brygga blir i 1884 solgt til kjøpmann sevr. Abrahamsen.

Sistnevnte kjøpmann er født i Farsund i 1848 og har utdannet seg i handel i både Kristiansand og Frankrike. Han har også sterke musikalske interesser og er et aktivt medlem av byenssangforening. Nedgangstider etter seilskipsårene gir ham en økonomisk knekk, men han arbeider seg snart oppover igjen. Pakkhuset blir nå solgt til C.M. Tollisen, som har kullforretning sammen med Rich.Buch sen. skipsreder C. M. Tollisen er født i 1848 og seiler til sjøs som skipsfører i sine yngre år. Senere forlater han sjøen og driver rederi, kullforretning og agenturvirksomhet. I kommunens tjeneste sitter han både i bystyre og formannskap. Han dør i 1917. Tollisens datter Thora blir gift med kjøpmann Backe i Grensen i Oslo, og overtar pakkhuset. For eldre Farsundsfolk er bygningen kjent som "tollisens pakkhus". Thora Backes datter Kirsti Evers selger bygningen til Farsund Kommune i 1973. 

I oktober 1979 blir Backes Bu overtatt av Farsund Byforening som igjen overlater driften til stiftelsen Backes Bu. Overdragelsen gjelder kun bygningen og ikke kaia foran.

Hits: 6552